κλάπαι

[1446] κλάπαι, αἱ, aus dem lat. clavae gebildet, = καλόβαϑρον, Stelzen od. Holzschuhe, D. Cass. 77, 4, v. l. βλαῦται.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1446.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: