κλαγγάζω

[1444] κλαγγάζω, = κλάζω, nach Poll. 5, 89 bes. vom Geschrei der Kraniche, doch brauchen es Sp. auch von Menschen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1444.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: