κλαγγέω

[1444] κλαγγέω, = Vorigem, vom Anschlagen der Hunde, αἱ δὲ κύνες κλαγγεῦντι Theocr. 6 (IX, 432).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1444.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: