κλαγκτός

[1444] κλαγκτός, adj. verb. zu κλάζω, = Vorigem; [1444] φωναί Antiphan. bei Ath. I, 15 a; vgl. κλαγγόν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1444-1445.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: