κλαδάσσω

[1445] κλαδάσσω, = Folgdm; αἷμα κλαδασσόμενον, heftig bewegtes Blut, Empedocl. 270, wofür Lob. path. 89 κλυδασσόμενον vermuthet.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1445.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: