κλεμμάδιος

[1448] κλεμμάδιος, verstohlen, gestohlen; ἐάν τις κλεμμάδιον ὁτιοῠν ὑποδέχηται Plat. Legg. XII, 955 b; VLL., die es κλοπαῖος erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1448.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: