κλεπτίδης

[1448] [1448] κλεπτίδης, , komisches Patronymikum zum Vorigen, Diebessohn, Pherecrat. bei Poll. 8, 34.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1448-1449.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: