κλεπτικός

[1449] κλεπτικός, zum Stehlen geschickt, geneigt, diebisch; ἡ κλεπτική, sc. τέχνη, die Diebeskunft; Plat. Rep. I, 334 b; Luc. Catapl. 4 u. öfter. – Adv., Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1449.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: