κλεψί-χωλος

[1449] κλεψί-χωλος, das Hinken verbergend, unmerklich hinkend, Luc. Ocyp. 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1449.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: