κλεψι-ποτέω

[1449] κλεψι-ποτέω (ein κλεψιπότης sein), beim Trinken betrügen, indem man wenig trinkt; Poll. 6, 20; Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1449.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: