κλεῖστρον

[1448] κλεῖστρον, τό, Schloß, claustrum, Luc. Toz. 57; dor. κλαΐστρον, γλεφάρων ἁδύ Pind. P. 1, 8. Vgl. κλεῖϑρον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1448.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: