κληρο υχία

[1451] κληρο υχία, , das Einnehmen u. Besitzen des durchs Loos zugetheilten Landes, Besitznahme durch eine Colonie (vgl. κληρουχέω); Arist. rhet. 2, 6; Pol. 4, 81, 2 u. a. Sp. – Auch die Colonie selbst, τὰς κληρουχίας, ἃς εἰς τὰς ἐρημουμένας τῶν πόλεων ἐξεπέμπομεν Isocr. 4, 107; οἱ ἀπὸ τῶν κληρουχιῶν, die Einwohner der Colonien, Plut. Flamin. 2; κληρουχίας ἀναγράφειν Pericl. 34. – Vgl. Böckhs Staatshaush. I, 456 ff.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1451.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: