κλυτό-δενδρος

[1457] κλυτό-δενδρος, durch schöne Bäume berühmt, Πιερίη Philp. 1 (IV, 2).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1457.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika