κλυτό-φημος

[1458] κλυτό-φημος, durch die Sage berühmt, Ἀμφίων Orph. Arg. 214.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1458.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: