κλωστό-μαλλος

[1459] κλωστό-μαλλος, Erkl. von στρεψάμαλλος, Eust. 1638, 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1459.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika