κλόνησις

[1456] κλόνησις, , heftige Bewegung, Erschütterung, Hippocr. u. Sp.; mit Geräusch verbunden, von Wespen, οἵ τε κλονήσει χηραμοῦ ἐκποτέονται Qu. Sm. 8, 41.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1456.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: