κλύδα

[1456] κλύδα, wie von κλύς, κλυδός, p. acc. zu κλύδων, Nic. Al. 170.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1456.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: