κλήτωρ

[1452] κλήτωρ, ορος, ὁ, = κλητήρ; Dem. 34, 15, wo aber 2 codd. κλητήρων haben; Plut. de san. tu. p. 388.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1452.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: