κλώδωνες

[1458] κλώδωνες, αἱ, hießen bei den Macedoniern die Bacchantinnen; καὶ μιμαλλόνες Plut. Alex. 2, Polyaen. 4, 1; VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1458.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: