κλῑμακίς

[1453] κλῑμακίς, ίδος, ἡ, dim. von κλῖμαξ, kleine Leiter oder Treppe, Pol. 5, 97, 10; bes. am Schiffe, αἱ τῶν πλοίων ἀποβάϑραι B. A. 272, 18; Att. geew. – Bei Plut. discr. adul. et amic. 5 Frauen, welche auf ihren Rücken die Königinn in den Wagen steigen ließen. Vgl. κολακίς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1453.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: