κλῑνο-ποιϊκός

[1454] κλῑνο-ποιϊκός, das Verfertigen von Betten oder Sänften betreffend, dazu gehörig; ἡ κλινοποιϊκή, sc. τέχνη, Poll. 7, 159.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1454.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika