κνάπτω

[1459] κνάπτω, altatt., später γνάπτω (κνάω), doch schwankt die Lesart oft, u. so auch bei den abgeleiteten Wörtern; kratzen, bes. Wolle aufkratzen, aufkrempeln, u. Tuch aufkratzen, walken; παρ' ἐμοὶ πόκος οὐ κνάπτεται Xenocrat. bei D. L. 4, 10; – auch übertr., durchprügeln, zerreißen; erfleischen; ἐκνάπτετ' αἰέν, ἔςτ' ἀπέψυξεν βίον, vom geschleiften Hektor, Soph. Ai. 1070; τὸν δὲ Ἀρδιαῖον εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτὸς ἐπ' ἀσπαλάϑων κνάπτοντες Plat. Rep. X, 616 a; Aesch. Pers. 568 γναπτόμενοι δ' ἁλὶ δεινᾷ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1459.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: