κνάφαλον

[1459] κνάφαλον, τό, auch κνέφαλον, κνέφαλλον u. γνάφαλον, Luc. iud. vocal. 4, die vom Walker beim Tuchbereiten abgekratzte Wolle, übh. Flocke, Wolle, nach Moeris attisch für τύλη, Ar. frg. 84; daraus gemachte Polster, Poll. 10, 41 κνέφαλλον ἐπὶ τοῦ τυλείου, γνάφαλον ἐπὶ τοῦ ἐμβαλλομένου πληρώματος; vgl. Hdn. περὶ μον. λ. 39, 24, wonach Mein. bei Cratin. Ath. III, 111 e γναφάλλων schreibt; wofür auch γνόφαλλον steht, Alcae. Ath. X, 430 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1459.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: