κνάω

[1459] κνάω, inf. κνῆν bei den Attikern, imperf. αἴγειον κνῆ τυρὸν κνήστι χαλκείῃ Il. 11, 639, schaben, kratzen, reiben, τὸν κηρὸν κνᾶν, abkratzen, Her. 7, 239. – Med. sich kratzen, κνῆσϑαι (v. l. κνᾶσϑαι), Plat. Gorg. 494 c; τίς ἑνὶ δακτύλῳ κνᾶται τὴν κεφαλήν; wer kratzt sich den Kopf? Plut. Pomp. 48, öfter; Luc.; – kitzeln; οἵῳ κνήσαις ἂν τὴν ῥῖνα, v. l. κινήσαις, Plat. Conv. 185 e; ὅμοια πεπονϑὼς τοῖς τὰ ὦτα πτερῷ κνωμένοις Luc. salt. 2, vgl. calumn. 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1459.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: