κναδάλλω

[1459] κναδάλλω, von κνάω, wie ψαϑάλλω von ψάω gebildet, Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1459.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: