κναφεύς

[1459] κναφεύς, , Walker, Tuchscheerer, Her. 4, 14; später att. γναφεύς, Ar. Vesp. 1128 Eccl. 415; Xen. Ages. 1, 26; Lys. 3, 16; vgl. Ath. XI, 484 a. – Einen Fisch γναφεύς erwähnt Ath. VII, 297 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1459.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: