κνηθιάω

[1459] κνηθιάω, Luft haben sihzu kratzen, ein Jucken empfinden, [1459] = κνησείω, E. M. 116, 25 Hdn. π. μ. λ. 43.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1459-1460.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: