κνημόω

[1460] κνημόω, mit Beinschienen umgeben, Hesych.; er erklärt auch φϑεῖραι; u. so sagt von einem unglücklichen Liebhaber Hermesian. bei Ath. XIV, 598 a πολλάκι κνημωϑεὶς κώμους εἶχε.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1460.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: