κνησιάω

[1460] κνησιάω, dasselbe; neben ψωριάω Plat. Gorg. 494 e; Ar. Eccl. 919; Anaxil. bei Ath. III, 95 b. – Bei Ael. H. A. 7, 35 steht auch κνησιεῖ

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1460.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: