κνισσ-ώδης

[1463] κνισσ-ώδης, ες, = κνισσήεις, fettig, Arist. H. A. 4, 8;. fett, Ggstz von ἀπίμελος, de part. anim. 3, 14; Folgde; οἶνος, verdampft, verrochen, Plut. non posse 4 M.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1463.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: