κνυζάω

[1464] κνυζάω (Naturlaut, s. κνυζέω u. κνύζω), knurren, winseln, bes. vom Hunde, der schmeichelnd knurrt, VLL.; med., σῶμά τ' ἀνικάτου ϑηρὸς ὃν ἐν πύλαισί φασι εὐνᾶσϑαι κνυζᾶσϑαί τε Soph. O. C. 1567, mit den v. l. κνυζεῖσϑαι u. κνύζεσϑαι; übertr., οὐδ' ὅσσον ἐν ὕπνῳ κνυζῶνται φωνεῠντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα Theocr. 2, 108, v. l. κνυζεῦνται; κνυζώμενοι Ael. H. A. 1, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1464.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: