κνωδᾱκίζω

[1464] κνωδᾱκίζω, um einen Zapfen drehen, Mathem. vett., = ἐν κνώδακι στρέφεσϑαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1464.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: