κνύζημα

[1464] κνύζημα, τό, = Vorigem; vom Kindergeschrei, ἄσημα κνυζήματα Her. 2, 2, von VLL. γοερὰ ἀποφϑέγματα erklärt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1464.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: