κνήμη

[1460] κνήμη, , 1) der Unterschenkel, der Theil des Beins zwischen Knie u. Knöchel, Schienbein u. Wade, Il. 4, 147, γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες τε 17, 386, μηροί τε κνῆμαί τε, Ober- u. Unterschenkel, Od. 8, 135, die auch Plat. Tim. 74 e vrbdt; κνήμην διεπέρασεν δόρυ Eur. Phoen. 1403; Her. 6, 125; Xen. Hell. 5, 4, 58 u. Folgde. – Auch von Pflanzen, der Schuß zwischen zwei Knoten, Theophr. – 2) die Speichen des Rades, Poll. 1, 144, u. nach Hesych. die Seitenhölzer, Rungen, die den Wagenkorb halten.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1460.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: