κνῑφός

[1463] κνῑφός u. κνῑφότης, ητος, ἡ, = σκνιφός, σκνιφότης (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1463.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: