κογχο-ειδής

[1465] κογχο-ειδής, ές, muschelartig, neben ὀστρεώδης Strab. III, 145.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1465.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: