κογχυλίας

[1465] κογχυλίας, ὁ, = κογχίτης, mit u. ohne λίϑος, Ar. frg. 240 bei Poll. 7, 100.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1465.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: