κογχυλι-ώδης

[1465] κογχυλι-ώδης, ες, konchylienartig, βόϑροι, λίϑοι, Strab. I, 49. 50.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1465.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: