κοικύλλω

[1466] κοικύλλω, träg u. dumm umhergaffen, Maulaffen feil haben; τί κοικύλλεις ἔχων; Ar. Thesm. 852.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1466.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: