κοιλιο-λυτικός

[1466] κοιλιο-λυτικός, ή, όν, Durchfall verursachend, Geopon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1466.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: