κοιλο-σταθμέω

[1467] κοιλο-σταθμέω, mit gewölbter Decke versehen, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1467.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: