κοιλο-χείλης

[1467] κοιλο-χείλης, ες, mit hohlem Rande, κύμβαλα Philp. 6 (VI, 94).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1467.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: