κοιλ-όφθαλμος

[1467] κοιλ-όφθαλμος, hohläugig, mit tiefliegenden Augen, Ggstz ἐξόφϑαλμος, Xen. de re equ. 1, 8; Arist. physiogn. 6 u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1467.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika