κοιμάω

[1467] κοιμάω, ion. κοιμέω (κεῖμαι, vgl. κοίτη) einschläfern, in Schlaf bringen; κοίμηο όν μοι Ζηνὸς ὑπ' ὀφρύσιν ὄσσε Il. 14, 286; κοιμῆσαί τινα ὕπνῳ Od. 12, 372, wie βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ Aesch. Spt. 3, zu Bett bringen, lagern, τὸν δ' αὐτοῦ κοίμησε Νέστωρ Od. 3, 397; auch von der Hirschkuh, die Jungen ins Lager legen, νεβροὺς κοιμήσασα, 4, 336. 17, 127. – Dah. übertr., beruhigen, besänftigen, stillen; ἀνέμους Il. 12, 281; ὀδύνας 16, 524 κύματα O, d. 12, 160. wie κοίμα κελαινοῦ κύματος πικρὸν μένος Aesch. Eum. 796; auch φλόγα, auslöschen, Ag. 583; εὔφημον κοίμησον στόμα, schweige den Mund, 1220; κοιμῶ τόδ' ἕλκος, lindere die Schmerzen der Wunde, Soph. Phil. 646; sp. D.; auch ὁ ποντισϑεὶς Μυρτίλος ἐκοιμάϑη, wurde getödtet, starb, Soph. El. 499, s. nachher. – Pass. mit fut. med. sich schlafen legen, ein schlafen, schlafen, Hom., der neben dem aor. pass. auch den aor. med. braucht, κοιμήσαντ' ἄρ' ἔπειτα καὶ ὕπ νο υ δῶρον ἕλοντο Il. 7, 482, wie Od. 16, 481; auch von den Thieren, sich lagern, 14, 411; κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον, er lagerte sich zum ehernen Schlafe, zum Todesschlafe, Il. 11, 241; κοιμᾶτο Pind. I. 7, 22; Aesch. κοιμώμενος Ag. 2, von einer Wache, vgl. Xen. Cvr. 1, 2, 4. 9, Eur. Rhes. 439; ἐκοιμήϑην ξὺν δεσπόταισι Andr. 370, wie παρά τινι. Ar. K., l. 723, κοιμηϑεῖσά τινι, bei Einem schlafend, Hes. Th. 213; ἐπὶ ϑύραις καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίϑριος κοιμώμενος Plat. Conv. 203 d, öfter; κοιμηϑείς, eingeschlafen, Xen. Cyr. 8, 7, 2; κοιμέονται Her. 2, 95. – Uebertr. von den Todten, οἱ κοιμηϑέντες u. κεκοιμημένοι, im N. T. öfter; vgl. oben die Stelle des Soph.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1467.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: