κοινο-βουλευτικός

[1468] κοινο-βουλευτικός, ή, όν, zur gemeinschaftlichen Berathschlagung gehörig, Hippodam. Stob. Floril. 43, 93.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1468.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: