κοινο-γραφέομαι

[1468] κοινο-γραφέομαι, gewöhnlich geschrieben werden, im gemeinen Gebrauche sein, Eust. 1553, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1468.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: