κοινο-λογία

[1468] κοινο-λογία, , gemeinschaftliches Besprechen, Berathen; Hippocr.; Pol. 2, 8, 7, Plut. Ages. 25 u. a. Sp. – Auch = κοινολεξία, Phot. 174, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1468.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: