κοινο-νοημοσύνη

[1468] κοινο-νοημοσύνη, , Gemeinsinn, herablassende Gesinnung, M. Anton. 1, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1468.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: