κοινότης

[1469] κοινότης, ητος, ἡ, Gemeinschaft, Gemeinschaftlichkeit; Andoc. 4, 13; Plat. Theaet. 208 d; περί τι, Arist. pol. 2, 7; – die Allgemeinheit, D. Hal. 2, 39. 4, 23; – κοινότης λόγου, eine rhetorische Figur, Rhett. – Bei den Gramm. das genus commune.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1469.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: