κοινό-τοκος

[1469] κοινό-τοκος, von gemeinschaftlicher Geburt, gemeinschaftlichen Eltern, ἐλπίδων κοινοτόκων ἀρωγαί Soph. El. 847, der Hoffnung, die auf den Brüdern beruht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1469.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: